เงื่อนไขการให้บริการ

เว็บไซต์ LEO88 เป็นแหล่งบันเทิงออนไลน์ที่ให้บริการการเดิมพันอย่างครบวงจร ซึ่งผู้ใช้ทุกท่านควรทราบถึงข้อกำหนดการให้บริการเพื่อการใช้บริการที่สะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น ดังนี้:

1. การลงทะเบียน:

ผู้ใช้งานจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป เพื่อลงทะเบียนในการใช้บริการบน LEO88 การลงทะเบียนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการลงทะเบียน.

2. การใช้บริการ:

ผู้ใช้ตกลงที่จะใช้บริการของ LEO88 อย่างถูกต้องและสุจริต รวมถึงการใช้บริการเพื่อการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น.

3. ความรับผิดชอบในข้อมูลการล็อกอิน:

ผู้ใช้ต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการล็อกอินของตนเอง และไม่เผยแพร่ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลอื่น หากมีการใช้บัญชีไม่ถูกต้องหรือไม่ปลอดภัย ผู้ใช้ต้องแจ้งให้ทาง LEO88 ทราบทันที.

4. การฝากและถอนเงิน:

การทำธุรกรรมฝากและถอนเงินต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ และผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในด้านการทำธุรกรรมทางการเงิน.

5. ความเป็นส่วนตัว:

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ LEO88 และจะไม่ถูกเปิดเผยหรือใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้.

6. การแจ้งปัญหา:

ผู้ใช้ที่พบปัญหาใดในการใช้บริการควรแจ้งให้ทาง LEO88 ทราบทันที เพื่อให้ได้รับการแก้ไขหรือช่วยเหลือในทันที.

7. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด:

LEO88 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการให้บริการที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อกำหนดอย่างละเอียด.